Nasze motto

“Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może.”

Janusz Korczak