“Pomóżmy dzieciom przede wszystkim odnaleźć swoją drogę, swój indywidualny plan duszy. Zgodnie z tym planem każdy może osiągnąć szczęście i spełnienie”

Christina von Dreien